Rozliczenie podatków z Holandii

Wymagane dokumenty:

1. Jaaropgaaf – holenderska karta podatkowa,
albo Salaris dotyczący ostatniej wypłaty pieniędzy, jaką otrzymałeś od Twojego holenderskiego pracodawcy.

2. BSN/SoFI numer

Za ile lat możesz uzyskać zwrot?

Możesz uzyskać zwrot nadpłaconego podatku do 5 lat wstecz.

Holenderskie zasiłki i dodatki

Dodatek do ubezpieczenia - Zorgtoeslag

Pracując w Holandii jesteś zobowiązany do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.

O dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgtoeslag) możesz się ubiegać, jeżeli:
• masz ukończone 18 lat,
• Twoje dochody nie przekraczają 38 000 euro,
• masz wykupione holenderskie ubezpieczenie zdrowotne (polis).

Zorgtoeslag możesz uzyskać tylko za te miesiące, kiedy opłacałeś składkę na holenderskie ubezpieczenie zdrowotne Zorgverzekering.

Podatek dla par - rozłąkowe

Rozłąkowe, to ulga podatkowa w Holandii dotycząca partnerów fiskalnych, z których jedna osoba pracuje na terenie Holandii natomiast druga przebywa w Polsce. Pary zazwyczaj uzyskują znacznie większy zwrot podatku z Holandii niż osoby rozliczające się samodzielnie.

Twoim partnerem fiskalnym może być:
• małżonek,
• partner, z którym przynajmniej przez 1⁄2 roku masz wspólny meldunek oraz jesteście współwłaścicielami funduszu emerytalnego lub domu/mieszkania,
• partner, z którym posiadasz wspólne dziecko.


Do uzyskania rozłąkowego niezbędne jest posiadanie nr BSN/SoFI. Jeżeli Twój partner fiskalny nie posiada tego numeru, musi wystąpić o jego przyznanie. Dopiero wtedy będziecie mogli złożyć jedno zeznanie podatkowe.

Pieniądze uzyskane z rozłąkowego otrzymuje tylko partner fiskalny.

Rodzice pracujący w Holandii - Kinderbijslag

Masz dzieci i pracowałeś w Holandii? Możesz ubiegać się o zasiłek Kinderbijslag, który przeznaczony jest na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci do 18 roku życia.

Jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać zasiłek rodzinny?
• mieszkasz lub pracujesz na terenie Holandii,
• opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne,
• dzieci pozostają na Twoim utrzymaniu. Jeżeli nie jesteś zameldowany z dziećmi pod wspólnym adresem, powinieneś przedstawić dowód przekazywania środków pieniężnych na utrzymanie dziecka jego rodzicowi/opiekunowi (np. wyciągi bankowe). Minimalna kwota przekazywanych środków na utrzymywanie dziecka to 512 euro kwartalnie.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest co kwartał, a jego wysokość różni się w zależności od wieku dziecka.

Musisz także pamiętać o informowaniu urzędu holenderskiego (Sociale Verzekeringsbank – SVB) o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na wysokość przyznanego Tobie zasiłku. Urząd może nałożyć na Ciebie karę w przypadku bezprawnego pobrania zasiłku rodzinnego. Taka kara wynosi do 200% przyznanej kwoty zasiłku.

Jeżeli pobierasz świadczenie rodzinne w Polsce, tj. zasiłek rodzinny lub 800+, SVB pomniejszy wypłatę o kwoty, jakie pobierasz i otrzymasz różnicę.

Rządowa pomoc dla rodzin - Kindgebonden Budget

Po uzyskaniu zasiłku Kinderbijslag masz prawo do osobnego dodatku na dziecko. Kindgebonden Budget jest rządową pomocą dla rodziców dzieci w wieku do 18 lat. Jej wysokość zależy od liczby dzieci, ich wieku oraz dochodów rodziny. Im mniej zarabiasz, tym większą kwotę dodatku możesz uzyskać.

Z zasady Kindgebonden Budget przyznawany jest automatycznie przez holenderski urząd. Może się jednak zdarzyć tak, że otrzymasz zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) ale nie dostaniesz dodatku automatycznie. Wówczas możesz wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatku na dziecko.

Pliki do pobrania

Rozliczenie podatkowe

Rozliczenie podatkowe (edytowalne)

Dodatek do ubezpieczenia

Dodatek do ubezpieczenia (edytowalne)

Zaświadczenie o dochodach 2019

Zaświadczenie o dochodach 2020

Zaświadczenie o dochodach 2021

Zaświadczenie o dochodach 2022

Zaświadczenie o dochodach 2023

ROZLICZ PODATEK

Masz pytania? Skontaktuj się!

Rozliczamy także podatki z innych krajów

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z formularza i otrzymaj szybkie wsparcie w Twojej sprawie.

Dołącz dokumenty podatkowe lub Twoje CV.Wybierz plikiNie wybrano plikówAkceptowane rodzaje plików: jpg, jpeg, jpe, gif, png, ico, txt, asc, c, cc, h, srt, mka, js, pdf, tar, zip, gz, gzip, rar, 7z, xcf, doc, mpp, docx, docm, xlsx, xlam, pptx, xps, odt. Max. rozmiar: 29 MB

Zgoda