Rozliczenie podatków z Niemiec
rozliczenie podatku niemcy (2)

Wymagane dokumenty:

1. Lohnsteuerbescheinigung.

2. Zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego.

Rozlicz dochód z Niemiec za 4 lata

O zwrot podatku można starać się do 4 lat wstecz czyli:
za rok 2020 do 31.12.2024
za rok 2021 do 31.12.2025
za rok 2022 do 31.12.2026
za rok 2023 do 31.12.2027

rozliczenie podatku niemcy (1)

Niemcy- informacje i ulgi

Klasy podatkowe

Podatnicy są kwalifikowani do odpowiednich klas podatkowych, zgodnie z którymi ich dochody są opodatkowane w odmienny sposób. Klasy podatkowe, o których tu mowa kształtują się następująco:

I. steuerklasse I – osoby samotne,niezamężne, rozwiedzione, małżonków nie mieszkających przez dłuższy czas we wspólnym gospodarstwie

II. steuerklasse II – osoby korzystające z odliczenia kwoty pomniejszenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci;

III. steuerklasse III – pracownicy zamężni lub żonaci, jak również osoby owdowiałe w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon małżonka;

IV. steuerklasse IV – małżonkowie, jeżeli oboje uzyskują dochody z pracy;

V. steuerklasse V – gdy jeden z małżonków w trakcie roku kalendarzowego przynależał do steuerklasse III

VI. steuerklasse VI – pracownicy, którzy jednocześnie pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia.

Stawki Einkommensteuer
 • dochód do 8.820 EUR – stawka podatku 0%
 • dochód od 8.821 EUR do 52.881 EUR – stawka podatku 14%
 • dochód od 52.882 EUR do 250.730 – stawka podatku 42%
 • dochód od 250.731 EUR – stawka podatku 45%
Ulga na małżonka

Ulga na małżonka( jeśli dochody przekraczają ok 7.664 tyś euro to warto rozliczyć się wspólnie z małżonkiem) Rozliczając się z małżonkiem podwaja się próg podatkowy co prowadzi do podwojenia należnego zwrotu.

Ulga na dziecko

Wysokość ulgi która może być uwzględniona w rozliczeniu (tylko i wyłącznie gdy nie jest pobierany Kindergeld w niemczech) gdy jest pobierany ulga jest minimalna czyli 152 euro.

Progi:

  • Cały przepracowany rok w niemczech – wysokośc ulgi 3648 euro
  • Pół roku przepracowane w niemczech – 1824 euro
  • Pełny miesiąc – 304 euro
  • Niepełny miesiąc – 152 euro
Zwrot za przejazdy

Można odliczyć kwotę zapłaconą za przejazdy między mieszkaniem, a pracą oraz mieszkaniem w Niemczech a mieszkaniem w Polsce.

Aby odliczyć przejazdy między mieszkaniem a pracą odległość musi wynosić nie mnie niż 21 km. Kwota odliczenia to 0,30 euro na jeden kilometr.

Zasiłek rodzinny

Od 01.01.2018 o zasiłek rodzinny z Niemiec można starać się tylko do 6 miesięcy wstecz.

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (maj 2004) obywatele polscy mieszkający i pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych w postaci pieniędzy na dzieci, tak zwanego Kindergeld.

Zasiłek rodzinny w Niemczech wypłacany jest na dzieci od urodzenia do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko się uczy.

Wysokość dochodów uzyskanych przez wnioskujacego (ani jego żony/męża ) w Niemczech ani poza nimi w roku podatkowym nie ma wpływu na przyznanie bądź odmowę zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Zasiłek rodzinny wynosi:

Dzieci

2009

Od 2010

Od 2015

Od 2016

Od 2023

Pierwsze dziecko

164 €

184 €

188 €

190 €

250 €

Drugie dziecko

164 €

184 €

188 €

190 €

250 €

Trzecie dziecko

170 €

190 €

194€

196 €

250 €

Każde kolejne dziecko

195 €

215 €

219 €

221 €

250 €

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku na KINDERGELD:

 • MIĘDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/DZIECI
 • MIĘDZYNARODOWY AKT MAŁŻEŃSTWA
 • DECYZJA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
 • KOLOROWA KOPIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
 • ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SKŁADU RODZINY – o wspólnym zameldowaniu całej rodziny w Polsce
 • ZAŚWIADCZENIE – o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldebescheinigung)
 • UMOWA WYNAJECIA MIESZKANIA W NIEMCZECH
 • LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG
 • STEUERBESCHEID
 • POŚWIADCZENIE NIEMIECKIEGO PRACODAWCY „ARBEITGEBERBESCHEINIGUNG”

DODATKOWO DLA PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH

 • ZAŚWIADCZENIE A1
 • UMOWA BYCIA ODDELEGOWANYM.

DODATKOWO DLA OSÓB PROWADZĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W NIEMCZECH „GEWERBE”

 • KOPIA ZAREJESTROWANIA ORAZ EWENTUALNIE WYREJESTROWANIA DZIAŁALNOŚCI
 • KOPIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
 • KOPIE WSZYSTKICH WYSTAWIONYCH RACHUNKÓW LUB FAKTUR W OKRESIE PROWADZENIA GEWERBE

Pliki do pobrania

Rozliczenie podatkowe

Rozliczenie podatkowe (edytowalne)

Zaświadczenie EWR

ROZLICZ PODATEK

Masz pytania? Skontaktuj się!

Rozliczamy także podatki z innych krajów

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z formularza i otrzymaj szybkie wsparcie w Twojej sprawie.

Dołącz dokumenty podatkowe lub Twoje CV.Wybierz plikiNie wybrano plikówAkceptowane rodzaje plików: jpg, jpeg, jpe, gif, png, ico, txt, asc, c, cc, h, srt, mka, js, tar, zip, gz, gzip, rar, xcf, mpp, docm, xlam, xps. Max. rozmiar: 25 MB

Zgoda