Rozliczenie podatków z Polski
rozliczenie pit polska (2)

Wymagane dokumenty:

1. Kopie wszystkich PIT-11, albo innych dokumentów potwierdzających
dochody w Polsce.

2. Kopie wszystkich zagranicznych kart podatkowych z danego roku podatkowego.

Rozlicz dochód za 2023 rok

Rozliczenia podatkowego w Polsce należy dokonać do 30 kwietnia 2024r.

Polskie ulgi podatkowe

Skala podatkowa - odliczenia

Wyliczony podatek według skali podatkowej obniżony jest o szereg ulg. Podatnicy korzystać mogą z odliczeń z tytułu:

  • ulgi prorodzinnej (w związku z wychowywaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej),
  • ulgi abolicyjnej (przysługującej w związku z przychodami z zagranicy i wyrównaniem różnicy między zasadami opodatkowania tych przychodów, wynikającą z przepisów umów z danym krajem, w którym uzyskiwane były przychody),
  • ulg, które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich,

ROZLICZ PODATEK

Masz pytania? Skontaktuj się!

Rozliczamy także podatki z innych krajów

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z formularza i otrzymaj szybkie wsparcie w Twojej sprawie.

Dołącz dokumenty podatkowe lub Twoje CV.Wybierz plikiNie wybrano plikówAkceptowane rodzaje plików: jpg, jpeg, jpe, gif, png, ico, txt, asc, c, cc, h, srt, mka, js, tar, zip, gz, gzip, rar, xcf, mpp, docm, xlam, xps. Max. rozmiar: 25 MB

Zgoda